top of page

DOKTORI ISKOLÁK

Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának létrehozása a több mint két évszázados múltra visszatekintő győri jogászképzés régóta várt, méltó kiteljesedését jelentette, hiszen tevékenysége, küldetése szoros összefüggésben áll a győri jogászképzés célkitűzéseivel. Mária Terézia 1776-ban emelte a Királyi Jogakadémia rangjára az ekkor már hat évtizede működő Királyi Jogakadémiát. Az 1892-ig működő intézmény a magyar tudomány és közélet olyan kiemelkedő alakjait is hallgatói között tudhatta, mint például Deák Ferenc, a haza bölcse, gróf Batthyány Lajos, Reguly Antal és Mikszáth Kálmán.

A Doktori Iskola ugyan önálló szervezeti egysége a Széchenyi István Egyetemnek, viszont a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karral való szoros együttműködés keretei között elkötelezett a hazai (és nemzetközi) jogtudomány fejlesztése, a Kar személyi feltételeinek javítása és nemzetközi hírnevének öregbítése iránt. Fontos céljának tekinti továbbá a magas színvonalú oktatói utánpótlás biztosítását, és ekként a minőségi jogászképzés hosszútávra történő megalapozását.
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola

A 2005-ben alapított Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola a Széchenyi István Egyetem három műszaki tudományi karával szoros együttműködésben áll (Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, Építész- Építő és Közlekedésmérnöki Kar, Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar). Létrehozása a több mint 50 éves múlttal rendelkező győri műszaki felsőoktatás kiteljesedését jelentette. Tevékenysége, küldetése szoros összefüggésben áll a győri műszaki képzések jellegével, célkitűzéseivel. A Doktori Iskola fő kutatási területe: infrastrukturális rendszerek modellezése és fejlesztése. Elsősorban a műszaki infrastruktúra építési, közlekedési, információtechnológiai kérdéseivel foglalkozik, amihez az alapot a rendszerek komplex modellezése, a modellek vizsgálata és alkalmazása szolgáltatja. Az egyes területek speciális megoldási módszereinek hasonlósága és analógiája alapján, a közös elméleti alapokra helyeződik a hangsúly. Az eszközök és a rendszerek folyamatosan növekvő intelligenciája az egyes multidiszciplináris megoldások egyre magasabb szintű integrációjával valósul meg. A tervezés, a létrehozás, az optimális működtetés magas szintű automatizálása, távoli elérése, manipulációja folyamatában alapvető szerepet játszik a virtuális világ, a mesterséges intelligencia, a digitális forradalom.
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Doktori Iskola és az ahhoz kapcsolódó kutatási program azt célozza meg, hogy feltárja a közép-európai térség jövőbeli együttműködési irányait, az azokat ösztönző, s gátló tényezőket. Célja továbbá keresni a gazdasági, társadalmi és intézményi kapcsolatok beágyazásának feltételeit, hiszen ha a társadalom különféle szereplőiben egyre erőteljesebb az egymásra utaltság igénye, annál élőbbek lehetnek a jövőbeli kooperációk, s azok sikerei tartóssá válhatnak, segítve ezzel magát az európai integrációt.
Az együttműködés lehetséges dimenziója a regionális szintű kapcsolatok megjelenése és kiterjesztése. Szükséges tehát kutatni a jelenlegi és a jövőbeli térségi együttműködéseket. Mindezek azonban csak megfelelő jogi környezetben válhatnak stabillá, így nélkülözhetetlen az állami szintű, a területi, és a közösségi jogintézmények tanulmányozása, azok összevetése.
Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszertudományi Doktori Iskola

A Doktori Iskola az Ujhelyi Imre Állattudományi Doktori Iskola és a Precíziós növénytermesztési módszerek alkalmazott Növénytudományi Doktori Iskola összevonásával jött létre. Kutatási területe az alap és alkalmazott biológiai és műszaki kutatások a környezetkímélő, fenntartható növénytermelési, állattenyésztési és élelmiszer feldolgozási technológiák fejlesztése érdekében.
 Doctoral Program in Business Administration Sciences (SZEEDSM)
This doctoral program is based on academic rigor which emphasizes practical relevance by welcoming practitioners to join the program. In addition to the traditional business administration approaches, the program offers a transdisciplinary approach that emphasizes the importance of using different, subtle theoretical lenses in developing analyses of diverse phenomena to be understood within an academic research framework. For further information please examine our detailed Curriculum.

The SzEEDSM Doctoral Program enhances and amplifies the message that our Doctoral School is the right academic space where the seeds of knowledge are sown and well-trained scholars and practitioners will be the yield at the end of the program. The ultimate goal of our program is to enable doctoral students to become leaders of change in their communities both in academia and in the corporate world.
Kooperatív Doktori Program (KDP)
 

A Kooperatív Doktori Program (a továbbiakban: KDP) célja, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció területén tovább bővítse azon munkavállalók létszámát – elsősorban a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai területeken –, akik szakmai ismereteiket a legfrissebb tudományos kutatási eredményekkel kívánják gyarapítani, és elkötelezettek tudásuk társadalmi, gazdaság hasznosításában.
 

 A KDP 2021. évben meghirdetett pályázata ezért azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett munkát vállalnak, és a felsőoktatási intézményen kívül végeznek kutatómunkát. Mindez pedig elősegíti tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

bottom of page