Keresés
  • Papp Zsolt

Küldetését jelzi a Széchenyi István Egyetem Apáczai-karának új neve

A Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara augusztus 1-től az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar nevet viseli. Az ott dolgozók a 240 éves hagyományokra építve az emberi értékfejlesztésre helyezik a hangsúlyt, az új név pedig e küldetés széles spektrumú területeit hirdeti. A tartalmi változásokat jelzi több tanszék átalakulása is.

„Nem csupán a nevünk bővült ki, de a karon belső, mélységi változás is történik. Az Apáczai nevet ezzel együtt természetesen mindenképp szerettük volna megtartani, hiszen azt az intézmény 1978-ban, a győri tanítóképzés 200. évfordulóján vette fel, és kifejezi az értékrendet, amit képviselünk. A nevünk azonban mostantól küldetésünkről is árulkodik, hiszen az általunk művelt tudományterületeket is megjelöli”

– világította meg a változtatás hátterét dr. Pongrácz Attila, a kar dékánja. Hozzáfűzte, a pedagógia továbbra is a legmarkánsabb terület az intézményben. A humántudományok köréből kiemelte a közösségszervezés alapszakot, amelynek első diplomáit éppen az idén adták át. A mesterszakok sorából az emberi erőforrás tanácsadó képzést említette példaként, amelyre a munkaerőpiacon, a versenyszférában is nagy igény mutatkozik. Az új névben a társadalomtudomány is megjelenik, hiszen a szociális területhez kapcsolódó képzések szintén fontos elemei a kar életének.

„Képzési kínálatunk vonzerejét mutatja, hogy idén mintegy négyszáz diplomásunk végzett, helyettük viszont közel ötszáz hallgató kezdte meg tanulmányait szeptemberben. Vonzerőnk abban áll, hogy értékmegőrző és -teremtő, de a huszonegyedik századnak megfelelő, korszerű, a munkaerőpiacon jól használható tudást adunk. Mindezt igyekszünk úgy bemutatni, hogy a közép-, sőt már az általános iskolások érdeklődését is felkeltsük”

– hangsúlyozta dr. Pongrácz Attila. Mint mondta, a névváltoztatás apropóján az új tanévet egy workshoppal kezdték, amelyen az oktatókkal közösen vitatták meg az aktuális kérdéseket. A program annyira sikeresnek bizonyult, hogy az akár hagyománnyá is válhat.

Dr. Benyák Anikó a Neveléstudományi és Pszichológia Tanszék vezetője, dr. Pongrácz Attila dékán és Petzné dr. Tóth Szilvia, a Szakmódszertani Tanszék vezetője (Fotó: Májer Csaba József)

A kar életében jelentős változás, hogy a Tanár- és Tanítóképző Tanszék átalakulásával létrejött a Neveléstudományi és Pszichológia Tanszék, míg a Természettudományi és Tantárgypedagógiai Tanszékből megalakult a Szakmódszertani Tanszék.

„Az új elnevezés a képzési terület helyett a tudományterületeket jelöli meg, amelyekkel foglalkozunk” – fejtette ki dr. Benyák Anikó, a Neveléstudományi és Pszichológia Tanszék vezetője, a kar oktatási dékánhelyettese. Hozzátette, a profiltisztítás ellenére sem homogén a munkatársi gárda, hiszen a fő terület ugyan továbbra is a tanítóképzés, de emellett más területek is megjelennek. Jövő szeptemberben indul például a kar új mesterszakja, a gyermekkultúra, amelyben a magyar nyelvi és a művészeti ismeretek is fontos szerepet játszanak. A profiltisztítás keretében a tanári képzés a Szakmódszertani Tanszékhez került, míg a szakirányú pedagógus továbbképzéseket a két tanszék együtt látja el. „Munkánkat a Tanárképzési és Módszertani Főigazgatósággal együttműködésben végezzük. Az oktatási mellett kutatási tevékenységünk is hangsúlyos, amelyben kitüntetett helyet kap a fenntarthatóság, és ennek pedagógiai vetülete. Ezen a területen a Széchenyi-egyetem Környezetmérnöki Tanszékével is együttműködünk, ami a karok közötti jó kapcsolatot is erősíti. Emellett pedagógiai és pszichológiai területen, többek között az érzelmi intelligenciával kapcsolatban is zajlanak kutatások nálunk” – részletezte a tanszékvezető.


„A tudományterületek spektrumának szélesítésével ma már nemcsak a matematika, az informatika, a természetismeret, de a technika, a nyelv és a műszaki területek is hozzánk tartoznak” – ismertette Petzné dr. Tóth Szilvia, a Szakmódszertani Tanszék vezetője. Mint mondta, aktívan részt vesznek a potenciális hallgatók megszólításában, többek közt a Gyerekegyetem, a Kutatók Éjszakája programokon, illetve középiskolásoknak szóló pályaorientációs előadásokkal. Hozzátette, szorosan együttműködnek más tanszékekkel, illetve vállalati partnerekkel: „Részt veszünk a gyakorló általános iskola módszertani fejlesztésében, illetve a Büchl Hungária Kft.-vel, a Mobilis Interaktív Kiállítási Központtal és több tanszékkel partnerségben indítjuk el a fenntarthatóságra nevelés programját Lego-robotok segítségével. Külföldi kapcsolataink is kiterjedtek, a School Garden goes Europe Erasmus+ program keretében például hat ország kollégái jönnek hozzánk a világ első iskolakerti nyári egyetemére” – sorolta Petzné dr. Tóth Szilvia. Kitért a tanszék publikációira is, köztük a Botanikai Kutatócsoport tevékenységét bemutató tanulmánykötetre. Az evolúció mint Isten teremtő logikája a Széchenyi István Egyetem és a Szent Mór Bencés Perjelség együttműködésében jelenik meg ősszel.


Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar kínálatáról, mindennapjairól a kar honlapján található bővebb információ.