top of page
Keresés
  • Szerző képePapp Zsolt

Rangos elismeréseket adtak át a Széchenyi István Egyetem március 15-i ünnepségén

Frissítve: 2023. márc. 15.

Méltóságteljes ünnepséggel emlékezett az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra a Széchenyi István Egyetem. A rendezvényen doktorokat is avattak, és átadták az intézmény rangos elismeréseit azoknak, akik munkájukkal nagymértékben hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez.

„Fontos tanulság, amit a márciusi ifjaktól tanulhatunk: a közös akarat ereje, mellyel győzelemre vitték a nemzet ügyét. A Széchenyi István Egyetemet is a közös akarat hozta létre, és a kezdetektől tartó dinamikus fejlődése is az összefogásnak, a közös cél érdekében tett együttes cselekvésnek az eredménye”

– fogalmazott ünnepi beszédében prof. dr. Friedler Ferenc, az intézmény rektora, tudományos elnökhelyettese. Az összefogásnak köszönhető eredmények közül külön megemlítette a SZEnergy hallgatói csapat nemzetközi energiahatékonysági versenyen világrekorddal elért győzelmét, amelynek kulcsa a csapattagok együttműködése volt. „Ez jellemzi egyetemünk új működési modelljét is, amely szintén a kooperativitásra épül” – húzta alá. Hozzátette, az intézmény tizenegy tudományterületet képvisel, amelyek egyre inkább egymással szinergikus egységet alkotva, együttműködve szolgálják a fejlődést.

Prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese hangsúlyozta: az intézmény tizenegy tudományterületet képvisel, amelyek egyre inkább egymással szinergikus egységet alkotva, együttműködve szolgálják a fejlődést. (Fotó: Májer Csaba József)
„Az egyetem működését nem elszigetelten, hanem a környezetével együtt, a térség versenyképességét támogatva, az ipari igényekre reagálva és hallgatóinknak valós, a munkaerőpiacon jól használható ismereteket nyújtva végzi. Mindezt persze nem csak a hazai fiatalok számára tesszük elérhetővé, hiszen ma már hetven nemzet képviselői alkotják hallgatói közösségünket. Az egyre bővülő angol nyelvű képzések egyszerre szolgálják a hozzánk érkező nemzetközi hallgatókat és a magyar hallgatók nemzetközi versenyképességét

– hangsúlyozta, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki értékteremtő munkájával hozzájárul az egyetem fejlődéséhez.


„Intézményünk a multidiszciplinaritás előnyét kihasználva veszi fel a versenyt a hazai és a nemzetközi vetélytársakkal. A fenntartható fejlődésre és a korszerű technológiákra alapozzuk jövőképünket: ebben szeretnénk kiemelkedőt alkotni, és elősegíteni a térség versenyképességének erősítését, valamint a globális tudás gyarapítását” – fogalmazott beszédében prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki ugyancsak azt a széles körű összefogást hangsúlyozta, amely az egyetem dinamikus fejlődését eredményezi.

Az elnök a magyar kormányt is a partnerek közt említette, amely folyamatosan támogatja a Széchenyi-egyetemet fejlesztései megvalósításában, a közelmúltban pedig olyan új lehetőségeket biztosított, amelyek kimagasló nemzetközi technológiai eredmények elérését teszik lehetővé.
Prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke (Fotó: Májer Csaba József)
Prof. dr. Palkovics László több mérföldkövet is felsorolt, köztük a Zalaegerszegi Innovációs és Képzési Központ, a győri Tudományos és Innovációs Park, az Egészségtechnológiai Campus, illetve a mosonmagyaróvári Smart Farm megvalósítását. Kiemelte, a széchenyis diploma értéke egyre nyilvánvalóbb, amit az is mutat, hogy az idén 40 százalékkal többen jelölték első helyen az egyetemet, mint egy évvel korábban.

Hozzáfűzte, mindez nemcsak elismerés, hanem felelősség is egyben, amely kötelezi az intézményt a további fejlődésre. „Így tudjuk még nagyobb számban támogatni a kiválóságokat, hozzájárulni a technológiai fejlődéshez, a térség gazdasági erősödéséhez és a fenntartható jövőhöz. Ebben a munkában számítunk minden egyetemi polgár elkötelezett munkájára” – zárta a kuratórium elnöke.


A köszöntőket követően elismerések átadásával folytatódott az ünnepség. A Széchenyi István Egyetem Irányító Testülete Palma Academica díjat adományozott dr. Bihari Mihálynak, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar és a Széchenyi István Egyetem alapító professzor emeritusának. Az idén 80. életévét betöltő Bihari Mihály elévülhetetlen érdemei közé tartozik az a munka, amelynek eredményeként Győrben egyetemi szintű képzés és jogi fakultás jöhetett létre, illetve meghatározó szerepe volt a győri jogászképzés oktatói karának összeállításában és valódi közösséggé formálásában.Rangos elismeréseket adtak át az ünnepségen. Az esemény színvonalát a Művészeti Kar hallgatóinak műsora emelte. (Fotók: Májer Csaba József)


Professor emeritus címet kapott prof. dr. Komlósi László, aki számos vezetői megbízás keretében szolgálta az intézmény fejlődését. Az Audi által is támogatott Vezetés és Szervezeti Kommunikáció Tanszék alapító tagja, 2015 júniusa és 2017 szeptembere között az egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese, majd 2019 augusztusáig a nemzetközi együttműködésekért felelős rektori megbízott volt. Prof. dr. Komlósi László 2019 szeptemberétől a Széchenyi-egyetem angol nyelvű Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Programjának igazgatója, aki jelentős erőfeszítéseket tett a hallgatók előmenetele, kutatásának támogatása érdekében.


A Pro Universitate díj olyan egyetemi munkatársak, illetve az egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek munkájának elismerésére szolgál, akik nagymértékben hozzájárultak az intézmény céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez. Pro Universitate díjat vehetett át dr. Lajtay György a Széchenyi István Egyetem polgárainak egészsége érdekében végzett fél évszázados munkájáért, Wurst Erzsébet az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar szakembereivel közösen megvalósított nemzetpolitikai tevékenység eredményes irányításáért, valamint Váginé Varga Zsuzsanna az intézményt több évtizeden át elkötelezetten szolgáló munkájáért, a korszerű HR-folyamatok és -rendszer kiépítésében, valamint működtetésében vállalt vezető szerepéért.


A Széchenyi István Egyetem Érdemes Polgára kitüntetésben részesült dr. Égert János, professzor emeritus, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar korábbi dékánja, Mészáros István, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki kar mesteroktatója és dr. Varga Zoltán nyugalmazott egyetemi docens, a Járműipari Kutatóközpont munkatársa.


Doktorrá avatások

A Művészeti Kar műsorát követően doktori címet vehetett át Dudás Alexander (konzulense dr. Hanula Barna egyetemi docens), Hári László Róbert (konzulense dr. Földesi Péter egyetemi tanár), Somosné Strommer Diána (konzulense dr. Földesi Péter egyetemi tanár), Treszkai Marcell Ferenc (konzulense dr. Feszty Dániel egyetemi tanár), Berki Borbála (konzulense dr. Baranyi Péter egyetemi tanár), Drotár István (konzulense dr. Kuczmann Miklós egyetemi tanár), Garai Lőrinc (konzulense dr. Horváth András egyetemi docens), Ujbányi Tibor (konzulensei dr. Baranyi Péter egyetemi tanár, valamint dr. Kővári Attila egyetemi docens), Kanizsár Szilárd Sándor (konzulensei dr. Szepesházi Róbert ny. egyetemi docens, valamint dr. Richard Ray egyetemi tanár), Padmaka Dilukshan Mirihagalla (konzulense dr. Vastag Gyula egyetemi tanár), Géczi Gergely (konzulense dr. Komlósi László Imre egyetemi tanár), Kevin Jackson (konzulense dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta egyetemi tanár), Kézai Petra Kinga (konzulensei dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta egyetemi tanár, valamint dr. Rechnitzer János professor emeritus), Santi Setyaningsih (konzulense dr. Kelle Péter egyetemi tanár), Sneider Tamás (konzulense dr. Komlósi László Imre egyetemi tanár), Venesz Béla (konzulense dr. Dőry Tibor egyetemi docens), dr. Bors Szilvia (konzulense dr. Ferencz Jácint egyetemi docens), Veilandics Eszter (konzulense dr. Gurdon-Nagy Klára egyetemi docens), Gubó Eduard (konzulensei dr. Szakál Pál professor emeritus, valamint dr. Plutzer Judit főtanácsos), Kolejanisz Tamás (konzulensei prof. dr. Pinke Gyula egyetemi tanár; valamint dr. Vér András tudományos főmunkatárs), Zakar Mihály (konzulensei prof. dr. Keszthelyi-Szabó Gábor egyetemi tanár, valamint Hanczné dr. Lakatos Erika egyetemi docens).


Az ünnepség méltó alkalom volt a doktorok avatására is. (Fotók: Májer Csaba József)


A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Habilitációs Bizottsága habilitált doktorrá avatta dr. Ferencz Jácintot, a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék tanszékvezetőjét.


A Széchenyi István Egyetem Szenátusa dr. Teiter Zoltánnak címzetes egyetemi docensi címet, dr. Bukoveczky Györgynek címzetes egyetemi tanári címet adományozott. Címzetes mesteroktató lett Kéri Lajos, Marton Gábor, Tóth Ákos és Székely Tamás.


Az Irányító Testület elismerő oklevél arany fokozatában részesült dr. Szörényi Miklós, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar nyugalmazott egyetemi docense, prof. dr. Dusek Tamás, a Statisztika, Pénzügy és Kontrolling Tanszék egyetemi tanára, a Regionális és Gazdaságtudományi Doktori iskola vezetője, Baudentisztl Ferenc, a Széchenyi István Egyetem Alumni Magazinjának főszerkesztője, Kovácsné dr. Tóth Ágnes, az Egészség- és Sporttudományi Kar egyetemi docense, dr. Borbély Katalin, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar egyetemi docense, dr. Happ Éva, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar egyetemi docense.

A Széchenyi István Egyetem aulája megtelt az ünneplőkkel (Fotó: Májer Csaba József)

Az Irányító testületi elismerő oklevél ezüst fokozatát vehette át dr. Bartók Judit rendőr őrnagy, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Engedélyügyi Osztályának osztályvezetője és dr. Feller Gábor, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház Pszichiátriai, Mentálhigiénés és Addiktológiai Osztályának osztályvezető főorvosa.


A Széchenyi István Egyetem vezetése Pro Educatione díjjal ismeri el a hosszú időn át kimagasló oktatási eredményességgel, kiváló oktatási tevékenységet nyújtó kollégáit. Ezt az elismerést kapta Zborovján Ferencné, az Egészség- és Sporttudományi Kar szakértője, dr. Giczi Ferenc, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar egyetemi docense, dr. Horváth Péter, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar Egyetemi docense és Bodrossy Attila, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar nyugalmazott egyetemi docense.


A Kiváló mentor díjat prof. dr. Sulyok Gábor egyetemi tanárnak és dr. Gajzágó Gergő adjunktusnak ítélték oda, míg a Kiváló munkatárs díjat dr. Kőrösiné Szigethy Zsuzsanna, az Egészség- és Sporttudományi Kar Egészség- és Ápolástudományi Tanszék mesteroktatója, Fehér Enikő, a Pénzügyi és Számviteli Igazgatóság Számvitel és Kontrolling Osztályának munkatársa, Nagy András, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar tanársegédje, Kovács Márta, a Felnőttképzési és Kompetenciafejlesztési Központ munkatársa, Somosfalviné Fehér Gabriella, az Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola általános igazgatóhelyettese és Vámosné Kapitány Gabriella, a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskola oktatója vehette át. Hallgatóbarát Egyetemért díjban részesült dr. Szücs Petra Katalin, az Egészség- és Sporttudományi Kar adjunktusa és Farkasné dr. Csengei Zsuzsanna, a Deák Ferenc Állam- és jogtudományi kar kari titkársági referense.


Az ünnepségen köszöntötték a nyugdíjba vonuló munkatársakat, dr. Pap Jánost, dr. Kovács Jánost, dr. Bakcsa Flóriánt, dr. Nyéki Lajost és dr. Beke Pétert. Azon kollégák, akik legalább 25 éven keresztül szolgálták az intézményt, a Széchenyi István Egyetem Szolgálati díját is átvehették.

Opmerkingen


bottom of page