top of page
Keresés
  • Szerző képePapp Zsolt

Rangos elismeréseket adtak át a Széchenyi István Egyetem március 15-i ünnepségén

Frissítve: márc. 15.

Méltóságteljes ünnepséggel emlékezett az 1848–49-es forradalomra és szabadságharcra a Széchenyi István Egyetem. A rendezvényen doktorokat is avattak, és átadták az intézmény rangos elismeréseit azoknak, akik munkájukkal nagymértékben hozzájárultak az intézmény fejlődéséhez.

„Fontos tanulság, amit a márciusi ifjaktól tanulhatunk: a közös akarat ereje, mellyel győzelemre vitték a nemzet ügyét. A Széchenyi István Egyetemet is a közös akarat hozta létre, és a kezdetektől tartó dinamikus fejlődése is az összefogásnak, a közös cél érdekében tett együttes cselekvésnek az eredménye”

– fogalmazott ünnepi beszédében prof. dr. Friedler Ferenc, az intézmény rektora, tudományos elnökhelyettese. Az összefogásnak köszönhető eredmények közül külön megemlítette a SZEnergy hallgatói csapat nemzetközi energiahatékonysági versenyen világrekorddal elért győzelmét, amelynek kulcsa a csapattagok együttműködése volt. „Ez jellemzi egyetemünk új működési modelljét is, amely szintén a kooperativitásra épül” – húzta alá. Hozzátette, az intézmény tizenegy tudományterületet képvisel, amelyek egyre inkább egymással szinergikus egységet alkotva, együttműködve szolgálják a fejlődést.

Prof. dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem rektora, tudományos elnökhelyettese hangsúlyozta: az intézmény tizenegy tudományterületet képvisel, amelyek egyre inkább egymással szinergikus egységet alkotva, együttműködve szolgálják a fejlődést. (Fotó: Májer Csaba József)
„Az egyetem működését nem elszigetelten, hanem a környezetével együtt, a térség versenyképességét támogatva, az ipari igényekre reagálva és hallgatóinknak valós, a munkaerőpiacon jól használható ismereteket nyújtva végzi. Mindezt persze nem csak a hazai fiatalok számára tesszük elérhetővé, hiszen ma már hetven nemzet képviselői alkotják hallgatói közösségünket. Az egyre bővülő angol nyelvű képzések egyszerre szolgálják a hozzánk érkező nemzetközi hallgatókat és a magyar hallgatók nemzetközi versenyképességét

– hangsúlyozta, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki értékteremtő munkájával hozzájárul az egyetem fejlődéséhez.


„Intézményünk a multidiszciplinaritás előnyét kihasználva veszi fel a versenyt a hazai és a nemzetközi vetélytársakkal. A fenntartható fejlődésre és a korszerű technológiákra alapozzuk jövőképünket: ebben szeretnénk kiemelkedőt alkotni, és elősegíteni a térség versenyképességének erősítését, valamint a globális tudás gyarapítását” – fogalmazott beszédében prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke, aki ugyancsak azt a széles körű összefogást hangsúlyozta, amely az egyetem dinamikus fejlődését eredményezi.

Az elnök a magyar kormányt is a partnerek közt említette, amely folyamatosan támogatja a Széchenyi-egyetemet fejlesztései megvalósításában, a közelmúltban pedig olyan új lehetőségeket biztosított, amelyek kimagasló nemzetközi technológiai eredmények elérését teszik lehetővé.
Prof. dr. Palkovics László, a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke (Fotó: Májer Csaba József)
Prof. dr. Palkovics László több mérföldkövet is felsorolt, köztük a Zalaegerszegi Innovációs és Képzési Központ, a győri Tudományos és Innovációs Park, az Egészségtechnológiai Campus, illetve a mosonmagyaróvári Smart Farm megvalósítását. Kiemelte, a széchenyis diploma értéke egyre nyilvánvalóbb, amit az is mutat, hogy az idén 40 százalékkal többen jelölték első helyen az egyetemet, mint egy évvel korábban.

Hozzáfűzte, mindez nemcsak elismerés, hanem felelősség is egyben, amely kötelezi az intézményt a további fejlődésre. „Így tudjuk még nagyobb számban támogatni a kiválóságokat, hozzájárulni a technológiai fejlődéshez, a térség gazdasági erősödéséhez és a fenntartható jövőhöz. Ebben a munkában számítunk minden egyetemi polgár elkötelezett munkájára” – zárta a kuratórium elnöke.


A köszöntőket követően elismerések átadásával folytatódott az ünnepség. A Széchenyi István Egyetem Irányító Testülete Palma Academica díjat adományozott dr. Bihari Mihálynak, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar és a Széchenyi István Egyetem alapító professzor emeritusának. Az idén 80. életévét betöltő Bihari Mihály elévülhetetlen érdemei közé tartozik az a munka, amelynek eredményeként Győrben egyetemi szintű képzés és jogi fakultás jöhetett létre, illetve meghatározó szerepe volt a győri jogászképzés oktatói karának összeállításában és valódi közösséggé formálásában.Rangos elismeréseket adtak át az ünnepségen. Az esemény színvonalát a Művészeti Kar hallgatóinak műsora emelte. (Fotók: Májer Csaba József)


Professor emeritus címet kapott prof. dr. Komlósi László, aki számos vezetői megbízás keretében szolgálta az intézmény fejlődését. Az Audi által is támogatott Vezetés és Szervezeti Kommunikáció Tanszék alapító tagja, 2015 júniusa és 2017 szeptembere között az egyetem nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettese, majd 2019 augusztusáig a nemzetközi együttműködésekért felelős rektori megbízott volt. Prof. dr. Komlósi László 2019 szeptemberétől a Széchenyi-egyetem angol nyelvű Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Programjának igazgatója, aki jelentős erőfeszítéseket tett a hallgatók előmenetele, kutatásának támogatása érdekében.


A Pro Universitate díj olyan egyetemi munkatársak, illetve az egyetemet támogató polgárok, közéleti személyiségek munkájának elismerésére szolgál, akik nagymértékben hozzájárultak az intézmény céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének, megbecsültségének öregbítéséhez. Pro Universitate díjat vehetett át dr. Lajtay György a Széchenyi István Egyetem polgárainak egészsége érdekében végzett fél évszázados munkájáért, Wurst Erzsébet az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar szakembereivel közösen megvalósított nemzetpolitikai tevékenység eredményes irányításáért, valamint Váginé Varga Zsuzsanna az intézményt több évtizeden át elkötelezetten szolgáló munkájáért, a korszerű HR-folyamatok és -rendszer kiépítésében, valamint működtetésében vállalt vezető szerepéért.


<