Keresés
  • Hancz Gábor

Rendkívüli Covid-támogatás és új ösztöndíjak a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetemért Alapítványnak köszönhetően összesen csaknem százmillió forintos támogatásra írtak ki pályázatot a hallgatók és az oktatók-kutatók számára a Széchenyi István Egyetemen. Az első félévi hallgatói, sportolói és tudományos ösztöndíjak esetében már a döntés is megszületett. Új lehetőségként április végéig Covid-támogatásra pályázhatnak azok a nappali tagozatos hallgatók, akiknek családjában a koronavírus-járvány miatt jelentős jövedelemkiesés következett be, vagy olyan nem várt körülmény állt elő, ami rendkívüli anyagi terhet jelentett.


Tavaly augusztus 1-jével a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány vette át a Széchenyi István Egyetem fenntartói jogait, amelynek kuratóriuma mindent megtesz azért, hogy bővítse az egyetemi polgárok által igénybe vehető lehetőségeket.

„Az összefogásra különösen nagy szükség van az olyan nehéz időszakokban, mint a mostani világjárvány. A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány az egyetem vezetésével a társadalmi felelősségvállalás jegyében nagyon fontosnak tartja, hogy a veszélyhelyzet következtében hátrányos helyzetbe került hallgatókat anyagilag is támogassa, így segítve tanulmányi előrehaladásukat, tehetségük kibontakozását. Bízunk benne, hogy ezzel is hozzájárulhatunk a járvány negatív hatásainak mérsékléséhez”

– hangsúlyozta dr. Knáb Erzsébet, a kuratórium elnöke a döntés hátteréről.


Dr. Stumpf István, a felsőoktatási modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos a múlt héten ellátogatott a Széchenyi István Egyetemre, ahol személyes találkozó keretében találkozott dr. Knáb Erzsébettel is. Ennek során megbizonyosodott arról, hogy az intézmény a gyakorlatban is jól kihasználja a modellváltás adta lehetőségeket. Kiemelten jó példának tartotta a fenntartó alapítvány és kuratóriuma, valamint a győri egyetem társadalmi-szociális kihívásokra kreatívan reagáló együttműködésére az új támogatást.

Akár 150 ezer forint is lehet a támogatás

A rendkívüli Covid-támogatásra már megjelent a pályázat, amelyen azok a felsőoktatási szakképzéses, alapképzéses, mesterképzéses vagy osztatlan képzéses nappali tagozatos hallgatók indulhatnak, akiknek a családjában kifejezetten a koronavírus-járvány miatt jelentős jövedelemkiesés következett be, vagy olyan nem várt esemény, körülmény állt elő, amely rendkívüli anyagi terhet jelentett számukra. Ilyen lehet az egy háztartásban élő hozzátartozó halála, a szülő, eltartó vagy a hallgató munkaviszonyának megszűnése, 20 százalékot meghaladó mértékű jövedelemkiesése, 31 napot meghaladó fizetés nélküli szabadsága. A pályázat beadási határideje 2021. április 30. Az elnyerhető összeg pályázónként akár 150 ezer forint is lehet. Az erre a célra rendelkezésre álló 37 millió forintnak köszönhetően várhatóan minden olyan hallgató támogatásban részesülhet, akinél a járványhelyzet miatt jelentős változás állt be.


A rendkívüli Covid-támogatás pályázati kiírása ITT érhető el.


Három új ösztöndíj

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány az egyetem hazai és nemzetközi pozícióinak erősítéséhez is hozzá szeretne járulni. Ennek érdekében a kiválóságok elismerésével elő kívánja segíteni, hogy tovább emelkedjen az intézmény tudományos és oktatási tevékenységének színvonala. A kuratórium a hallgatók motivációját is szeretné növelni azért, hogy minél jobb tanulmányi és sporteredményeket érjenek el. Ennek érdekében adományozott 53 millió forintot három új – hallgatói, sportolói és tudományos – ösztöndíj alapítására.


Dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke hangsúlyozta: az intézmény stratégiai célja nemzetközileg versenyképes egyetem létrehozása 2030-ra, amelynek éppúgy része a hallgatóközpontú, rugalmas és innovatív képzés, mint a magas színvonalú tudományos kutatás. Mindezt már a modellváltás is nagymértékben segíti. „Köszönettel tartozunk a fenntartó alapítványnak a jelentős összegű támogatásért, amellyel hozzájárul az egyetem vonzerejének, a hallgatók és a munkatársak megbecsültségének növeléséhez. Különösen fontos a koronavírus-helyzet miatt nehéz helyzetbe került hallgatók támogatása, amely segítséget jelent az érintett családoknak” – fogalmazott dr. Filep Bálint.


Maczkó Márton, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke kiemelte, hogy a pályázati szempontok, feltételek meghatározásában szervezetük javaslatait is figyelembe vették.

„Az új ösztöndíjak extra motivációt jelentenek a tehetséges, szorgalmas hallgatók számára. A Covid-támogatás biztosítása miatt pedig külön köszönet illeti a kuratóriumot és az egyetemet, hiszen ez az országban egyedülállónak számít”

– mondta.


Dr. Stumpf István kormánybiztos azt hangsúlyozta: a modellváltás lehetőséget ad arra, hogy az egyetemek saját ösztöndíjprogramokat hirdessenek. Hozzáfűzte: követendőnek tartja a Széchenyi István Egyetem példáját, hogy a fenntartó alapítvány az egyetemi polgárokat saját forrásaiból támogatja, ami az intézményt választó hallgatók és munkatársak kiemelkedő teljesítményének erkölcsi-anyagi elismerése. Megjegyezte azt is, hogy fontos és sajnos nagyon érzékeny téma a pandémia okozta helyzet, melyre a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány külön támogatási alapot hozott létre, ami a nehéz helyzetbe kerülő hallgatókat hivatott segíteni.

Elismerés az oktatóknak-kutatóknak, hallgatóknak

Az első féléves hallgatói, sportolói és tudományos ösztöndíjpályázatok elbírálása megtörtént. Az értékelőbizottság döntése alapján a fejenként 300 ezer forintos hallgatói ösztöndíjat tízen, míg a szintén 300 ezer forintos sportolói ösztöndíjat heten kapták meg. A tudományos ösztöndíjra beérkezett pályázatok közül 35 részesült 200–600 ezer forintos támogatásban (ez 31 személyhez kapcsolódik, mert négyen két publikációval is nyertek).


Az elismert oktatók egyike dr. Borsos Attila, az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar dékánhelyettese, a Közlekedésépítési és Vízmérnöki Tanszék docense, aki a rangos Accident Analysis and Prevention című folyóiratban, két külföldi társszerzővel – a holland Delfti Műszaki Egyetem és a svéd Lundi Egyetem kutatóival – közösen jegyzett cikkel pályázott. A többéves munka eredményeként elkészült tanulmány a közúti közlekedésbiztonsággal foglalkozik: egy adott csomópontban videóalapú elemzés segítségével vizsgálták és az extrém értékelmélet tudományos módszertan alkalmazásával becsülték meg a balesetek bekövetkezésének valószínűségét, ami alapján hatékony beavatkozások javasolhatók.

„A kutatók-oktatók számára fontos visszajelzést jelentenek az ilyen ösztöndíjak. Nem is az anyagi támogatást tartom a leglényegesebbnek, hanem a példaértékű elismerést, ami másokat is ösztönözhet arra, hogy színvonalas folyóiratcikkeket írjanak, nemzetközi kapcsolatokat építsenek. Az én szakmai életutamban meghatározóak voltak ezek a lehetőségek. Néhány éve Hegedűs Gyula-ösztöndíjjal tölthettem el tíz hónapot a Delfti Műszaki Egyetemen, s ennek köszönhetően tudtam kiépíteni mai napig működő nemzetközi kapcsolatrendszeremet: nemcsak ilyen kutatásokban működünk együtt, hanem projekteket is előkészítünk”

– fejtette ki dr. Borsos Attila.

Dr. Borsos Attila az ösztöndíj elnyerését tanúsító oklevéllel. (Fotó: Májer Csaba József)


A tíz hallgatói ösztöndíjban részesülő fiatal egyike a győri Szabó Lívia, aki ötödéves jogász szakon. Kiemelkedő eredménysorral pályázott: a tavalyi Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Innovációs és Technológiai Minisztérium különdíját kapta meg, egyéniben és csapatban is megnyerte az országos munkajogi perbeszédversenyt, emellett négy-négy félévig volt a Jogtörténeti, valamint a Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi Tanszék demonstrátora, tevékenykedett a hallgatói önkormányzatban, a Batthyány Lajos Szakkollégiumban és az ELSA (Európai Joghallgatók Szövetsége) Győr Egyesületben – hogy csak néhányat említünk.

„Óriási elismerés egy ilyen ösztöndíj, és nem mellékesen jelentős anyagi támogatást is jelent. Azt bizonyítja, hogy érdemes időnként kilépni a komfortzónánkból, és a kötelezőnél többet vállalni, mert megéri”

– mondta Szabó Lívia.

Szabó Lívia


A második féléves Széchenyi István Egyetemért Alapítvány Hallgatói, Sportolói és Tudományos Ösztöndíjakra 2021. június 30-ig nyújthatók be pályázatok. A felhívások ITT érhetők el.