Keresés
  • Winkler Csaba

Széchenyi István Egyetem: rangos kitüntetések az ünnepen

A győri Széchenyi István Egyetem több jelenlegi és volt vezetője, vezető oktatója állami, önkormányzati kitüntetést kapott a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából.


A logisztikai folyamatok optimalizálásával kapcsolatos, kiemelkedő tudományos kutatásai, valamint széles körű oktatói, egyetemi vezetői, illetve szervezőmunkája elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta dr. Földesi Péter rektor, az egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kara Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.


A győri jogászképzés megújításában vállalt kiemelkedő szerepe, valamint több évtizedes oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült dr. Szalay Gyula jogász, a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, korábbi dékánja és oktatási rektorhelyettese.

Kiemelkedő kutatói, oktatói és tehetséggondozó tevékenysége, valamint a Széchenyi István Egyetem Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikációs Tanszékének megszervezésében vállalt szerepe elismeréseként Ablonczyné dr. Mihályka Líviának, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Nemzetközi Tanulmányok és Kommunikáció Tanszéke társadalmi kapcsolatokért felelős elnöki megbízottjának, egyetemi tanárnak a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat elismerést ítélték oda.


Példaértékű pedagógusi pályája során végzett magas színvonalú oktatói és vezetői tevékenysége, valamint a Széchenyi István Egyetem műszaki tanárképzésének megvalósításában elért eredményei elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült dr. Vásárhelyi Zsuzsanna pszichológus, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kara Tanár- és Tanítóképző Tanszékének főiskolai docense, volt tanszékvezetője.


Győr Megyei Jogú Város díszpolgári címet adományozott dr. Földesi Péternek a Széchenyi István Egyetem tudományos, oktatói, gazdasági tevékenységének, hazai és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében végzett magas színvonalú munkája, kiemelkedő tudományos munkássága, vezetői és oktatói tevékenysége elismeréseként.

Ugyancsak díszpolgár lett dr. Tamás László János osztályvezető főorvos, a Széchenyi István Egyetem Közhasznúsági Felügyelő Bizottságának tagja. „Több évtizedes, lelkiismeretes és elhivatott orvosi munkája, a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház főigazgató főorvosaként végzett alázatos, szakszerű vezetői tevékenysége, valamint a koronavírus-járvány alatt tanúsított fáradhatatlan és professzionális munkája elismeréseként” – olvasható a méltatásban.

23 megtekintés