top of page
Keresés
  • Szerző képeHancz Gábor

Születésnapok: a Széchenyi István Egyetem jogi karának meghatározó professzorait köszöntötték

Megható ünnepség keretében köszöntötték a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának két meghatározó professzorát, dr. Bihari Mihályt 80. és dr. Lévayné dr. Fazekas Juditot 65. születésnapja alkalmából. Az eseményen kollégái méltatták az ünnepelteket.


Győrben az 1770-es évektől a XIX. század végéig működött jogászképzés, amely hosszú szünet után 1995-ben indult újra, és az egyik alapját jelentette a Széchenyi István Főiskola 2002-es egyetemi rangra emelésének. Ebben elévülhetetlen érdemeket szerzett dr. Bihari Mihály professzor, az Alkotmánybíróság 2005–2008 közötti elnöke, míg az elmúlt időszak töretlen fejlődése prof. dr. Lévayné prof. dr. Fazekas Juditnak is nagymértékben köszönhető volt, aki 2013 és 2021 között töltötte be a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának dékáni tisztségét. Az előbbi 80., az utóbbi 65. születésnapját ünnepelte nemrégiben, s ebből az alkalomból rendezett számukra az intézmény ünnepséget az Egyetemi Hangversenyteremben.

Az ünnepség résztvevői az Egyetemi Hangversenyteremben. (Fotó: Májer Csaba József)

Az eseményen dr. Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság volt elnöke, a kar professzora kezdte a méltatások sorát.

„Amit itt és most ünneplünk, az nem csupán két évszám, két életkor és az ezalatt nyújtott teljesítmény értéke, hanem több annál: a barátság. Szeretjük őket, mert a barátaik lehetünk, és ők a barátaink lehetnek. Mert többek és jobbak lettünk általuk”

– fogalmazott. Hozzátette: Fazekas Judit szemináriumi hallgatója volt, majd pályatársa lett; előbb tanította, majd ő is tanult tőle. Bihari Mihályhoz fordulva pedig felidézte, hogy tíz évvel ezelőtti kerek születésnapján az általa 1987-ben írt Reform és demokrácia című művét történelemformáló írásnak, szerzőjét pedig történelmi személyiségnek nevezte.

„Ahogy a viccben a székely bácsi mondja a feleségének: egyszer megmondtam, ebben nincs változás; sőt akkori véleményem meggyőződéssé szilárdult”

– fogalmazott.

Dr. Lenkovics Barnabás professzor (Fotó: Májer Csaba József)

Az egyetem vezetése nevében dr. Bokor József akadémikus, professzor, kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettes, az intézmény Járműipari Kutatóközpontjának elnöke köszönte meg az ünnepelteknek a kar fejlődése érdekében végzett tevékenységüket. Kifejtette: egészen unikális, ahogyan az egyes tudományterületek együttműködnek a Széchenyi István Egyetemen. Erre példa, hogy a jogi kar régóta részt vesz a mesterséges intelligenciával, az önvezető rendszerekkel, a dróntechnológiával és az információtechnológiával kapcsolatos kutatásokban.

„A különböző fejlesztéseknél, a hozzájuk tartozó matematikai eljárásoknál, mérnöki modellezéseknél figyelembe kell vennünk a jogi aspektusokat is, nehogy olyan funkciókat fejlesszünk, amelyek jogi szempontból valószínűleg soha nem lesznek majd engedélyezhetők"

– hozott egy példát az elnökhelyettes.

Dr. Bokor József akadémikus, professzor, a Széchenyi István Egyetem kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettese (Fotó: Májer Csaba József)

Dr. Smuk Péter professzor, a kar dékánja többek között arról beszélt, hogy a két ünnepelt olyan történelmi eseményeknek volt alkotó részese, mint a rendszerváltás és hazánk európai uniós csatlakozása.

„Egyetemi alkotó munkátok képzések felépítésében, kutatási programok megindításában, a magyarországi demokratikus politikatudomány létrehozásában, annak iskoláinak megteremtésében, a fogyasztóvédelmi jog létrehozatalában nyilvánultak meg”

– hangsúlyozta a dékán, aki Bihari Mihályt a győri jogászképzés létrehozásában játszott szerepéért katedrálisépítőhöz hasonlította, Fazekas Juditról pedig azt mondta, a kar második dékánjaként rendkívül sokat tett hozzá ehhez az építkezéshez.

„Köszönjük, hogy az általatok megélt hatalmas történelmi tapasztalatot elhoztátok közénk a győri jogi karra, és általatok a történelem részesei lehettünk”

– hangoztatta.

Dr. Smuk Péter professzor, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar dékánja (Fotó: Májer Csaba József)

Az ünnepségen Bihari Mihály nemcsak kollégájaként, hanem egykori tanáraként is szólt Fazekas Judithoz. Kiemelte: 2013 és 2021 közötti dékáni időszakában, Szalay Gyula munkáját átvév