ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ
ÁLTALÁNOS 
ISKOLA

Iskolánk kettős feladatot lát el. Egyrészt végzi 1-8. évfolyamon a diákok nevelő – oktató munkáját, másrészt a SZE Apáczai Kar tanítószakos hallgatóinak biztosítja a gyakorlati képzésének színterét. Jelenleg iskolánkban 437 tanuló és 38 pedagógus dolgozik együtt évfolyamonként 2-2 párhuzamos osztályban. A nagy múlttal rendelkező épület Győr belvárosának szívében, a Gárdonyi Géza utca 2-4. területen helyezkedik el, ahol a közeli utcákból és távolabbi településekről egyaránt keresik meg iskolánkat szülők gyermekeikkel. Nem rendelkezünk beiskolázási körzettel, így az érdeklődőket bárhonnan tudjuk fogadni.
 
Jellemzően azok a családok találnak meg bennünket, akik az átlagosnál többet, magasabb színvonalú képzés keretében szeretnének biztosítani gyermekeiknek. Célunk, hogy a tanuláshoz nyugodt, biztonságos légkört teremtsünk a nálunk tanuló diákok számára. Törekszünk arra, hogy mindenkit a neki legmegfelelőbb szinten, az ahhoz leginkább illő módszerekkel neveljünk, oktassunk. A folyamatos hallgatói jelenlét, az Apáczai Kar tantárgypedagógusaival fenntartott szoros szakmai kapcsolat és együttműködés biztosítja, hogy a szakvezetőink által végzett pedagógiai munka magas színvonalú, naprakész tudásra épül. A differenciálást azon túl, hogy a tanórák természetes velejárója, matematika és angol idegennyelv területen csoportbontás és nívó csoportban való oktatás segíti. 7. évfolyamon a tavasz folyamán belső vizsgát szervezünk tanítványainknak, ahol szóbeli vagy írásbeli formában mutathatják meg tudásukat magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegennyelv, illetve biológia , földrajz, kémia, fizika és  informatika tantárgyakból is. Ennek a vizsgának a fő célja a tanulók felkészítése a későbbi vizsgahelyzetekre.
 
Az egyéni képességek kibontakoztatásának nagyszerű színterét jelentik a tanulási idő után megtartott szakkörök, melyek felölelik a különböző sportágakat, kórust, olvasóvá nevelést, barkácsolást, versenyfelkészítést közismereti tantárgyakból, iskolakerti tevékenységet egyaránt. Iskolánk kiemelt Tehetségpontként működik, emellett elnyerte az örökös Öko – Iskola címet, a Boldogság Iskola címet, a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet. A címek mögött igyekszünk a tanév során folyamatosan biztosítani a vele járó tartalom megjelenését: szelektív hulladékgyűjtéssel, kertészkedéssel, faültetéssel, energia-kommandóval, egészségnappal, erdei iskolával, kirándulásokkal…
 
 Egy gyakorlós diák napja reggel 8 órakor kezdődik. Tanítás után alsó tagozaton lehet rögtön hazamenni, vagy napköziben maradni. Ebéd után levegőzés, szabad játék következik, melyet követ 14:30-15:30 között a tanulási idő. Minden alsó tagozatos osztályhoz egy külön napközis csoport tartozik, itt folynak a délutáni tevékenységek. 15:30 – 16:30 között 2 csoportban működik napközis összevonás, majd 16.30-17:00 között a szülői igényekhez igazodva már csak egy csoportban biztosítjuk a gyermekek felügyeletét.
 
Felső tagozaton a tanítás és ebédelés után 16:00-ig tanulószobai felügyeletet biztosítunk. Iskolánk életében nagyon fontos a hagyománytisztelet. Egy egész tanévet felölelő programsorozat készül minden tanév elején, melyben szerepelnek a nemzeti ünnepeink, a világnapok, a hagyományörző napok. Iskolánk különböző csoportjai jelentkezhetnek ezen események megünneplésének kivitelezésére. Minden esetben nagy élmény ez az egész gyakorlósközösség számára!
 
A 8 év alatt a tantestület tagjaival együtt arra törekszünk, hogy végül tanítványaink a megszerzett tudásanyagot ügyesen tudják alkalmazni a felvételi vizsga és későbbi tanulmányaik során, illetve az általunk közvetített erkölcsi normákat magukénak érezve, azt képviselve találják meg helyüket az általuk választott következő intézményben.
gyakorlo.jpg