top of page

A Széchenyi István Egyetem minőségügyi rendszerének alapelvei

Szenátus által elfogadva 2022. június 30-án, a Minőségbiztosítási Szabályzat részeként.

Küldetésnyilatkozat

A Széchenyi István Egyetem minőségpolitikája a 2021-2024 közti időszakra megfogalmazott Intézményfejlesztési Tervben a következő:  

 

A Széchenyi István Egyetem stratégiai célja egy erős tudományos bázisra épülő, az európai felsőoktatási térben is versenyképes, vállalkozó-szemléletű Egyetem megvalósítása, amely erős kutatási-fejlesztési, infrastrukturális és szolgáltatási portfólióval rendelkezik egy globális jelentőségű gazdasági ökoszisztéma kialakításához, úgy, hogy egyúttal további képzési és kutatási területeit is a vállalati együttműködések fókuszával fejleszti és lokális szinten a térségben vállalt társadalmi szerepvállalásával K+F és innovációs tevékenységet folytat.

Minőségpolitikai nyilatkozat

  1. Egyetemünk kiemelt minőségi célja, hogy hallgatóinkat korszerű módszerekkel, magas színvonalon oktassuk, és eléjük áttekinthető, korrekt követelményeket állítsunk, melyek teljesítése támogatja őket abban, hogy a munkaerő-piacon keresett tudással és annak továbbfejlesztési lehetőségét biztosító széles látókörrel, szakmai, digitális és szociális kompetenciákkal rendelkezzenek. Hallgatóinkat az oktatás fejlesztésének aktív részesévé kívánjuk tenni, visszajelzéseiket a minőségügyi rendszer fontos részének tekintjük a lehető legnagyobb transzparencia mellett. 

  2. Minden munkavállalónk részére átlátható és motiváló szakmai fejlődési utat biztosítunk, melynek során egyértelmű visszajelzést kap munkájának értékeléséről, és lehetősége van a kompetenciájába tartozó folyamatokról visszajelzést adni és azok fejlesztésében részt venni. 

  3. Oktatói és kutatói státuszú alkalmazottaink tudományos tevékenységét támogatjuk és ösztönözzük, hogy az kapcsolódjon össze az oktatási és a külső megbízók felé végzett fejlesztési, innovációs tevékenységgel. A kutatás-fejlesztési tevékenységünk eredményeit folyamatosan beépítjük és visszacsatoljuk az oktatási folyamatba, a képzési programokba.

  4. A térség munkaadóinak visszajelzéseit kiemelt fontossággal kezeljük. Képzési programjaink tervezésekor, ellenőrzésekor elsődleges prioritást élvez, hogy megerősítsük és továbbfejlesszük a régióban vállalt társadalmi szerepünket és korszerű tudással rendelkező, kreatív diplomásokkal erősítsük azt.

bottom of page