SZENT-GYÖRGYI ALBERT
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Iskolánk fontos szerepet tölt be a nyugat-dunántúli régió iskolái között, hiszen a régióban egyedüliként képezünk az egészségügyi és szociális ágazatban szakembereket. Célunk, hogy egy, a szakmai teljesítményt értékelni tudó, a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő követelményeket támasztó iskolában professzionális tudáshoz, végzettséghez segítsük azokat:
• akik elhivatottságot éreznek arra, hogy az egészségügyi és szociális pályát válasszák hivatásul,
• akik kellő kreativitást és tudásvágyat éreznek magukban ahhoz, hogy intézményünkben képezzék tovább magukat.
Képzéseink túlnyomórészét az egészégügyi képzések teszik ki, olyan szakképzéseket kínálunk, amelyek a munkaerőpiacon keresettek, így elsősorban ápolókat képzünk, de képezünk egészségügyi asszisztenseket és egészségügyi laboránsokat is, szociális területen pedig kisgyermekgondozó-nevelőket. A nyolcadik osztályos tanulóknak nem kell véglegesen dönteniük a szakmairányt illetően, választási vagy változtatási lehetőségük van az ágazati alapvizsga után is, és a képzés során további döntéseket is hozhatnak.
Az általános egészségügyi szakmai ismeretek megszerzése egy egész életpályát nyit meg előttük, amely az ápolói szakmától kezdve a védőnő, szülésznő, gyógytornász, masszőr, fogászati, gyógyszertári asszisztens, klinikai laboráns szakmáig nagyon sok választási lehetőséget magában foglalhat.
Az egyetemhez való tartozás új lehetőségek egész tárházát nyitja meg előttünk, nemcsak diákjaink előtt, de oktatóink előtt is. Arra törekszünk, hogy a Széchenyi István Egyetem életébe is bekapcsolódjunk, részt vegyünk - és részt vállaljunk – a rendezvényeiből.
Az Egészség- és Sporttudományi Karral közösen olyan szakmai együttműködéseket dolgozzunk ki, amelyek révén az egészségügyi ágazatban továbbtanulók számára új távlatok, újfajta lehetőségek nyílhatnak meg a felsőoktatásban. Ilyen például a hatévfolyamos okleveles általános ápoló technikumi képzés, amelynek megszerzése lehetőséget ad szakirányú továbbtanulás esetén kreditbeszámítással, a tanulmányi idő csökkentésével diploma szerzésére.
szgy.jpg