Keresés
  • Hancz Gábor

Új professor emeritusok a Széchenyi István Egyetemen

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa dr. Rechnitzer Jánosnak és dr. Szakál Pálnak professor emeritus címet adományozott. Mindketten több évtizede meghatározó oktatói-kutatói az intézménynek.


Dr. Rechnitzer János a hazai regionális tudomány létrejöttének, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományrendszerében való megjelenésének egyik megalapozója, iskolateremtője, meghatározó személyisége. Három évtizede kapcsolódik a Széchenyi István Egyetem és jogelődje tevékenységéhez. 1991-ben vezetésével létrejött a Regionális Tudományi Tanszék. A Széchenyi István Egyetem megalakulását követően kidolgozta a közszolgálati alapszak és a regionális és környezetgazdaságtan mesterszak képzési rendszerét. Ugyanebben az időszakban a Közgazdasági és Jogi Kar első dékánja, majd az önálló Gazdaságtudományi Kar első dékánja volt. 2008-tól 2014-ig az egyetem általános és tudományos rektorhelyetteseként tevékenykedett. Az egyetem első, még a jogtudományokkal közös doktori iskolája, majd az önálló Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola alapítója és alapításuktól kezdve azok vezetője volt.

Dr. Rechnitzer János (fotó: Májer Csaba József)

Dr. Szakál Pál 1982 óta oktat a mosonmagyaróvári karon, ahol 1999-től egyetemi tanárként vezette a Kémiai Tanszéket, 2014-től 2016-ig pedig a Víz- és Környezettudományi Intézetet. 2008-tól 2016-ig dékánhelyettesként a kar oktatási tevékenységét irányította. 2006-ban megkapta a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Innovációs Nagydíját. Oktatott tárgyai a kémia, a környezetvédelem, a vízgazdálkodás és a növényvédelem területéhez kapcsolódnak. Publikációnak száma mintegy 300, szabadalmainak száma meghaladja az egy tucatot. Számos nemzetközi kapcsolatot ápol, többek között osztrák, szlovák, brit, finn és dán egyetemekkel és kutatóintézetekkel.

Dr. Szakál Pál (fotó: Májer Csaba József)