top of page
Keresés
  • Szerző képeNémeth Veronika

A hallgatók érdekében: szakmai napon osztották meg tapasztalataikat a Széchenyi-egyetem oktatói

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának oktatói nemrégiben egyedülálló szakmai napon osztották meg egymással pedagógiai és módszertani tapasztalataikat. A program egy európai uniós projekt részeként valósult meg, melynek célja a képzések és a gazdasági igények közti kapcsolatok, valamint az oktatási innovációk erősítése.


A Széchenyi István Egyetemen 2022-ben egy olyan, az európai uniós Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből, valamint a hazai központi költségvetési előirányzatból megvalósuló program indult, amely többek között az intézmény gyakorlatorientáltságát és nemzetközi versenyképességét emeli még magasabb szintre. Az RRF-2.1.2-21-2022-00028 azonosítószámú, „Gyakorlatorientált képzések infrastrukturális- és készségfejlesztése a Széchenyi István Egyetemen” elnevezésű projekt egyik célkitűzése a hallgatói-oktatói kulcskompetenciák és gyakorlati készségek fejlesztése. A középpontban a több képzési területen már megvalósult projektszemléletű oktatás és élménypedagógia kiterjesztése áll. Ennek részeként az intézmény 2026 májusáig többek közt olyan szakmai tréningeket tart munkatársainak, melyek biztosítják a módszertani jógyakorlatok ismertetését és a digitális kompetenciák növelését is.

A Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának oktatói egész napos szakmai rendezvényen cseréltek tapasztalatot egymással. (Fotó: Adorján András)

A program keretében – az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar tanszéki szakmai programjai után elsőként – a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatói vettek részt egy innovatív szakmai napon, ahol megoszthatták tapasztalataikat egymással. „Karunk stratégiai célja, hogy képzéseit folyamatosan fejlessze és minél jobb szakembereket bocsásson ki. Ehhez szükséges a szakok és a tantervek munkaerőpiaci igényeket kiszolgáló kialakítása, valamint a tantermi munkában alkalmazott pedagógiai módszertanok magas minősége is. Ez a rendezvény kiváló alkalmat adott arra, hogy bevált, hatékony gyakorlatainkat ismertessük munkatársainkkal, illetve visszajelzéseket adjunk és kapjunk” – hangsúlyozta prof. dr. Smuk Péter, a jogi kar dékánja.


A projekt szakmai vezetője, dr. Bertók Botond köszöntőjében ismertette a program célkitűzéseit a hallgatósággal. (Fotó: Adorján András)

„A négyéves program fókuszában a gazdasági sikeresség, a nemzetközi versenyképesség és a teljesítményelvűség áll, aminek érdekében az intézmény komplex tevékenységeket folytat. Ezek egyike a szakmai naphoz kapcsolódó oktatásszervezés is, mely egyben jelent képzés-, infrastruktúra- és szakfejlesztést. Ehhez a mintatantervek optimalizálása mellett fontosnak tartjuk azt is, hogy összegyűjtsük és alkalmazzuk azokat a pedagógiai gyakorlatokat, melyek a hallgatói visszajelzések alapján sikeresnek bizonyulnak” – húzta alá a projekt szakmai vezetője, dr. Bertók Botond. Az egyetem emellett egy frissen megjelent módszertani könyvvel is segíti az oktatókat, amely támogatást nyújt az online és a jelenléti képzések pedagógiai módszertanában, a digitális eszköztár használatával.

Az oktatók támogatását és a naprakész módszertani tudás fontosságát hangsúlyozta beszédében a Széchenyi István Egyetem Módszertani, Digitális és Tanárképzési Főigazgatóságának főigazgatója, Kövecsesné dr. Gősi Viktória. (Fotó: Adorján András)

„Legfőbb feladatunk, hogy támogatást biztosítsunk az oktató kollégáknak módszertani, pedagógiai és pszichológiai kérdésekben, amihez szükséges az aktuális kihívások és nehézségek feltérképezése. Napjaink legégetőbb kérdése többek között az interaktív, együttműködésen alapuló módszerek alkalmazása a digitális generáció oktatásában. Ehhez kapcsolódóan építettük ki az oktatók továbbképzési rendszerét, amelyben a képzéseket az igények szerint négy csoportba osztottunk: kollégáink részt vehetnek technológiai ismeretekre fókuszáló MOOC kurzusokon, különböző oktatásmódszertani – például kooperatív tanulás, projektoktatás, fejlesztő értékelés –, valamint tudományterület-specifikus képzéseken és a pedagógusok, oktatók személyiségét támogató tréningeken. Ezek és a szakmai napok remek alkalmak a tanulásra, egy nyitott, támogató közegben” – emelte ki Kövecsesné dr. Gősi Viktória egyetemi docens, az egyetem Módszertani, Digitális és Tanárképzési Főigazgatóságának főigazgatója.

Comments


bottom of page