top of page
Keresés
  • Szerző képePapp Zsolt

Együttműködési megállapodást kötött a Széchenyi István Egyetem és az Express Innovation Agency

Együttműködési megállapodást kötött egymással a Széchenyi István Egyetem és az Express Innovation Agency Zrt., amelynek célja az egyetemi-vállalati együttműködésben megvalósuló kutatás-fejlesztési projektek, valamint oktatási és képzési partnerségek kialakítása, fejlesztése. Az ügynökség által szakmailag koordinált Hungarian Startup University Programhoz (HSUP) kapcsolódva Innovációs és Technológiai Vállalkozási Kutatócsoport alakult az egyetemen, amelynek eredményei hozzájárulhatnak a hazai innovációs képesség erősítéséhez.


A Széchenyi István Egyetem olyan szolgáltató, nyitott egyetem, ahol kiemelt hangsúlyt kapnak azok az ipari és gazdasági kapcsolatok, amelyek a térség fejlődését szolgálják. Az intézmény elkötelezett az innováció, valamint a tudástranszfer gyakorlati megvalósulása iránt, amely támogató közeget jelent az induló vállalkozások és startupok számára is.

Az Express Innovation Agency Zrt. a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) innovációs ügynökségeként aktívan támogatja az innovációs ökoszisztéma fejlesztését az utánpótlás-neveléstől a nemzetközi piac kapujáig. Az egyetem és az ügynökség eddig is kitűnő kapcsolatot ápolt, amit a felek az együttműködési megállapodás aláírásával még szorosabbra fűztek.

Az ünnepélyes eseményre a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjában került sor, amely az egyetemi tudástranszfer kiemelt helyszíne. A központ több programmal is támogatja az intézményben létrejövő tudás piaci hasznosítását, a gazdasági és ipari szereplőkkel való kapcsolatok kiaknázását, valamint az oktató-kutatók és a hallgatók vállalkozásépítési törekvéseit. A megállapodást itt látta el kézjegyével dr. Lukács Eszter a Széchenyi István Egyetem nemzetközi stratégiai elnökhelyettese és Fuchs Balázs az Express Innovation Agency Zrt. vezérigazgatója.

Dr. Csicsmann László, az egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja, Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár, dr. Lukács Eszter, az egyetem nemzetközi stratégiai elnökhelyettese, Fuchs Balázs, az Express Innovation Agency Zrt. vezérigazgatója, Kölkedi Krisztián, az Express Innovation Agency Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese és dr. Dőry Tibor, az egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának vezetője. (Fotó: Májer Csaba József)

Dr. Lukács Eszter úgy fogalmazott, a startupok fejlesztésének támogatását kiemelt feladatának tartja az egyetem, és hasonlóan fontos, hogy az oktatás illeszkedjen a piaci igényekhez.

„Ebben az együttműködésben intézményünk mindhárom dimenziója megjelenik: oktatási és harmadik missziós tevékenyégünk magától értetődően, hiszen a HSUP kiváló e-learning program, ami hozzájárul a vállalkozásfejlesztéshez. Emellett azáltal, hogy a partnerség keretében kutatócsoport alakul, amelynek révén publikációk születnek, kutatási tevékenységünk is erősödik”

– hangsúlyozta az elnökhelyettes, köszönetet mondva az Express Innovation Agencynek a hallgatók nagyvonalú támogatásáért.


„Ez az együttműködés páratlan lehetőséget jelent a Széchenyi-István Egyetem és a kar számára” – mutatott rá dr. Csicsmann László, a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar dékánja. Kiemelte, a magas szintű publikációk emelik az intézmény nemzetközi láthatóságát, s ehhez elengedhetetlenek az olyan kutatások, amelyek a partnerség révén elindulnak.


Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár elmondta, a kormány 2021-ben fogadta el Magyarország kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiáját, amelyben azt a célt tűzték ki, hogy hazánk 2030-ra kerüljön Európa első tíz innovátora közé.

„Ehhez világszínvonalú tudástermelésre van szükség, valamint arra, hogy ez a tudás hasznosuljon a magyar gazdaságban. A tudás gazdasági hasznosításából születik hazai hozzáadott érték és ezáltal erősödik magyar gazdaság versenyképessége. Ebben az egyetemeken születő ötletek spin-off vállalkozások formájában történő piacosításának kiemelt szerepe van

– húzta alá a helyettes államtitkár. Hozzáfűzte, a HSUP kulcsszerepet játszik abban, hogy minél több fiatal gondolkodásában jelenjen meg a tudományos munka gazdasági tevékenységgé formálásának lehetősége, ahogy ezt segíti az Ügynökség és a Széchenyi István Egyetem együttműködése is.


Kölkedi Krisztián, az Express Innovation Agency Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese kiemelte, a győri intézmény az elsők között csatlakozott a HSUP-hoz és már a kísérleti évben nagyszámú hallgatóval vett részt a programban.

„A második évben minden rekordot megdöntött a hallgatói létszámot tekintve a Széchenyi István Egyetem, amelyben rendkívül jó partnerre találtunk. A jövőben készülünk egy országos, átfogó kutatási vizsgálattal, amelynek nagyon fontos része a Győrben létrejött kutatócsoport tevékenysége”

– zárta a stratégiai vezérigazgató-helyettes.


Az Innovációs és Technológiai Vállalkozási Kutatócsoport előtt álló feladatokat annak vezetője, dr. Dőry Tibor, az egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának központvezetője ismertette:

„Az idén 187 startupprojekt, illetve hallgatói csapat indult el, amelyek útját szeretnénk követni. Elemezni figjuk a vállalkozói ötletet és a diákok mögöttes motivációit, de vizsgáljuk a piaci megvalósulás és a vállalkozásindítás lehetőségét is.”

Hozzátette, az ügynökség és a szakpolitika munkáját ajánlásokkal segítenék a kutatási eredmények révén, az országos minta pedig lehetőséget ad nemzetközi szintű összehasonlításra is.


Az eseményen a kutatócsoport többi tagja is bemutatkozott: dr. Rámháp Szabolcs adjunktus, az egyetem Menedzsment Campus Kompetenciaközpontjának startup inkubációs menedzsere, Makai Attila tudományos segédmunkatárs, PhD-hallgató, Dömötör Mihály PhD-hallgató, valamint dr. Novotny Ádám, az Eszterházy Károly Egyetem Vállalkozás-gazdaságtan Tanszékének tanszékvezetője. A kutatócsoporthoz a csatlakozás lehetősége nyitott azon hazai kutatók előtt, akik úgy érzik, hogy az innováció és a vállalkozás területén segíteni tudnák a munkát.