top of page
Keresés
  • Szerző képePapp Zsolt

Diplomaátadók újabb négy karon: hosszú távú sikerek alapja a Széchenyi-egyetemen szerzett oklevél

A Széchenyi István Egyetem téli diplomaátadóinak sorát az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar nyitotta, amit az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar, az Egészség- és Sporttudományi Kar, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, valamint az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar ünnepsége követett a győri kampuszon.


Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar, valamint az Egészség- és Sporttudományi Kar diplomaátadó ünnepsége

Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Kar, valamint az Egészség- és Sporttudományi Kar közös rendezvényén összesen 83-an kapták kézhez diplomájukat. Az Apáczain 66-an, akik közül alapképzésben 40 (gyógypedagógia, nemzetközi tanulmányok, szociálpedagógia, tanító), mesterképzésben 3 (emberi erőforrás tanácsadó, kulturális mediáció), szakirányú továbbképzésben pedig 23 hallgató (coaching szemléletű vezetés, fejlesztő-differenciáló szakpedagógia, humán- és csoportfejlesztő tréner) végzett. Az Egészség- és Sporttudományi Karon 17-en vehették át oklevelüket: 12 alap- (ápolás és betegellátás – ápoló szakirány, egészségügyi szervező, sport- és rekreációszervezés, illetve rekreációszervezés és egészségfejlesztés) és 5 mesterképzéses hallgató (rekreáció).


„Aki törekszik, mindent elér!” – idézte Apáczai Csere Jánost dr. Pongrácz Attila, a kar dékánja. Hozzátette, ennek szellemében tevékenykedtek hallgatók és oktatók közösen az elmúlt években, aminek a sikeres diplomaszerzés is az eredménye. „Ha két szóban kellene jellemezni az intézményben folyó oktató-nevelő munkát, az értékátadás és az innováció együttesét említeném” – utalt a dékán az erős hagyományokra építő, de a modernitást szem előtt tartó, a kor kihívásaira válaszoló, gyakorlatorientált képzésekre, a jövő szakembereinek kinevelésére. Dr. Somogyi Angéla egyetemi docens, az Egészség- és Sporttudományi Kar általános dékánhelyettese a győri születésű Petz Aladár életét és munkásságát állította példaként a fiatal szakemberek elé.


Az ünnepségen kiemelkedő közösségi tevékenységért az egyetem hallgatói önkormányzata és Győr polgármestere által adományozott Pro Auditoribus díj emléklap minősítésben részesült Borda Fanni szociálpedagógia, Baráth Petra, Kiss Kata és Zsombori Nóra gyógypedagógia, Szőke Dorina egészségügyi szervező és Kovács Barna Levente sport- és rekreációszervezés alapszakos hallgató. Pro Auditoribus díj oklevél minősítésében részesült Mekota Bernadett nemzetközi tanulmányok alapszakos hallgató.

(Fotók: MekliZ Fotó Stúdió)


A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar diplomaátadó ünnepsége

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar diplomaátadó ünnepségét dr. Friedler Ferenc, a Széchenyi István Egyetem megbízott rektora, tudományért felelős elnökhelyettese nyitotta meg, majd a végzett hallgatók nevében Farkasné Csengei Zsuzsanna, a kar történetének legidősebb, jogász oklevelet szerző hallgatója köszönt el az egyetemtől. Különleges véletlen, hogy épp doktorrá avatása napján ünnepelte hatvanadik születésnapját. A végzetteket dr. Smuk Péter dékán köszöntötte, és gratulált megszerzett oklevelükhöz.


Az eseményen 42 hallgatót avattak jogi doktorrá, emellett munkaügyi és társadalombiztosítási mesterképzésen egyen, munkaügyi és társadalombiztosítási alapképzésen ketten, igazságügyi igazgatási alapképzésen ketten, míg jogi felsőoktatási szakképzésben hárman vehették át oklevelüket. A Pro Auditoribus, vagyis a „Hallgatókért” díj emléklap minősítését kapta Ferdics Andrea és Sipőcz Géza, a hallgatókért végzett munkájának elismeréséül oklevélben részesült Gábriel Zoltán János jogász szakon végzett hallgató.

(Fotók: MekliZ Fotó Stúdió)


Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Kar diplomaátadó ünnepsége

Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon összesen 49-en vehették át diplomájukat, közülük építőmérnöki alapképzésen 9, építőmérnöki osztatlan képzésen 2, közlekedésmérnöki alapképzésen 18, építészmérnöki mesterképzésen 4, építész mesterképzésen 3, infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzésen 8, közlekedésmérnök mesterképzésen 7, valamint közlekedési szolgáltatás tervező szakember szakirányú továbbképzésen 6 végzős kapott oklevelet.


„A Széchenyi István Egyetemen azért dolgozunk, hogy a nálunk végzett hallgatók hosszú távú szakmai sikereit megalapozzuk. Az egyetem teljesítményét ezek a sikerek igazolják, amelyekhez kiváló oktatóinkkal, korszerű tanterveinkkel, versenyképes infrastruktúránkkal is hozzájárulunk” – fogalmazott dr. Friedler Ferenc megbízott rektor, tudományért felelős elnökhelyettes. Hozzátette, ezen az úton a hallgatók a diplomaszerzés után is számíthatnak az intézményre, akár mesterképzés, akár doktori iskola, akár kutatói-oktatói lehetőségek révén. Ezt követően dr. Mosóczi László, a MÁV-Start Zrt. vezérigazgatója, majd dr. Horváth Balázs, a kar dékánja szólt a végzősökhöz, dr. Borsos Attila tudományos dékánhelyettes pedig az idegen nyelvi képzések hallgatóit köszöntötte.


Az Oktatók a hallgatókért díjat a hallgatói vélemények alapján Szabó Ferdinánd egyetemi tanársegéd, az Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék oktatója kapta. A Pro Auditoribus díj emléklap minősítésében részesült Szemes Viktória építészmérnöki alapszakos, valamint Gulyás István Flórián és Maráczi Rodrigó közlekedésmérnöki alapszakos hallgatók. A Pro Auditoribus díj oklevél minősítését vehette át Imregh András közlekedésmérnöki alapszakos hallgató.


(Fotók: MekliZ Fotó Stúdió)

Comments


bottom of page